revision

Revision

Vi utför revision av aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Som auktoriserad revisor har vi fullständiga behörigheter att revidera alla storlekar och branscher.

Bokslut/Årsredovisning

Vi hjälper till med bokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar för alla storlekar och branscher. Vi jobbar mycket digitalt för att arbetet ska bli effektivt och lättillgängligt för dig som kund.

Redovisning

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga och ha löpande kontroll på företagets resultat och ställning. Vi arbetar med digitala flöden såväl som med traditionell bokföring. Vi guidar er till vilken lösning som passar er bäst och blir så effektiv som möjligt. Hur mycket du som kund vill göra själv är upp till dig.

Lönehantering

Utifrån tidrapporter eller andra underlag redovisar vi ditt företags löner, arbetsgivaravgifter och skatter samt skickar skattedeklaration till Skatteverket. Lönehanteringen innefattar exempelvis även att svara på lönerelaterade frågor från dina medarbetare, rapportering till SCB, Försäkringskassan, skattemyndigheten, Fora mfl samt årsavstämningar av sociala avgifter och källskatt. Du bestämmer själv vilka delar du vill ha hjälp med.

Deklarationer

Vi hjälper till med både din privata och ditt företags deklaration

Rådgivning

Vi erbjuder exempelvis skattekonsultationer, rådgivning vid transaktioner och bolagsbildningar samt stöd vid budgetering och ekonomistyrning. Vi samarbetar med externa specialister inom skatt och övrig juridik vid behov.

personal i soffa