Vi är din lokala samarbetspartner som hjälper dig och ditt företag med ekonomin
Henrik Winberg & Fredrik Andersson

OM OSS

Revisionsbyrån Winberg & Andersson AB startade den 1 december 2021. Efter 35 år som anställda inom redovisnings- och revisionsbranschen beslutade, Henrik Winberg och Fredrik Andersson, att driva en egen byrå. Henrik är auktoriserad revisor och Fredrik är auktoriserad redovisningskonsult samt certifierad affärsrådgivare. Totalt är vi sex anställda med erfarenhet från storbyråvärlden. Vi erbjuder revision och redovisning samt rådgivning inom företagsstyrning, skatt och transaktioner. Vid mer komplexa frågor har vi samarbete med en rad specialister. 
Vi jobbar med alla företagsformer och branscher samt allt från enskilda firmor till större ägarledda aktiebolag.
Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer genom att lämna bra service och hålla hög kvalitet
”Med lång erfarenhet, breda kunskaper och ett stort engagemang har vi möjlighet att hjälpa företagare med allt från enskilda frågor till helhetslösningar för företaget”
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi presenterar oss och vad vi har att erbjuda!